gevaarlijk afval

Wat is gevaarlijk afval en wat kun je ermee?

Gevaarlijk afval is een groot begrip want het omvat verschillende soorten afval. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan accu’s van auto’s, chemische stoffen, naalden die in het ziekenhuis gebruikt worden en asbest. Gevaarlijk afval heeft gevaarlijk afval omdat er een constante dreiging is. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan ontploffingsgevaar, maar ook aan dat een persoon besmet kan raken met een virus of zelf ziek kan worden. 

Wat kan je ermee?

Als je een bedrijf hebt en gevaarlijk afval produceert, dan kan je daar natuurlijk eigenlijk maar weinig mee. Je kunt niet met het afval nieuwe producten produceren en dat moet je ook niet proberen. Een van de weinige keuzes die je hebt, is het verzamelen van het gevaarlijk afval. Hier kun je dan ook een speciale container voor huren die verzegeld kan worden. Mocht je bedrijf meerdere soorten gevaarlijk afval produceren, dan is het belangrijk om ook meerdere containers aan te schaffen. Je moet er wel rekening mee houden dat alle containers verzegeld moeten worden want je wilt natuurlijk niet dat onbevoegde personen bij het afval kunnen. 

En nu?

Na het verzamelen van het afval komt een afvalverwerker het afval afvoeren. Vrijwel iedere ondernemers die een bedrijf heeft dat zulk afval produceert, kies voor gevaarlijk afval laten ophalen door Renewi. Dat is natuurlijk een begrijpelijke keuze, want Renewi is een van de weinige partijen die ook gevaarlijk afval kan verwerken. Wat zij precies doen met het afval verschilt natuurlijk ook per soort gevaarlijk afval. Batterijen en accu’s worden bijvoorbeeld gerecycled en er wordt nieuw staal, kobalt of lithium van gemaakt. Gevaarlijk afval zoals chemische stoffen of naalden uit het ziekenhuis kunnen niet gerecycled worden. Een van de weinige opties die Renewi dan heeft, is het verbranden. 

Wat gaat het kosten?

Het is natuurlijk erg handig dat er een afvalverwerker is die al het gevaarlijke afval kan verwerken, maar wat gaat dit kosten? Dat verschilt per afvalverwerker, maar je moet er wel rekening mee houden dat het verzamelen en verwerken van gevaarlijk afval niet bepaald goedkoop is. Dat heeft er dan ook mee te maken dat het hier om gevaarlijk afval gaat en er een constante dreiging is. Vanaf het moment van het ophalen tot het verwerken van het afval gelden er andere voorschriften.